VATANINI SEVENLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

Adı ve Merkezi:
Madde1– Federasyonun Adı; “Vatanını Sevenler Federasyonu” dur.
Merkezi Çankaya / Ankara’dır. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik açabilir.

Amacı
Madde2–Federasyonun amacı; Atatürk ilke ve inkilâpları doğrultusunda toplumsal barışı tesis etmek, dış kaynaklı güçlerin tehditlerine karşı ulusu uyanık tutmak, toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek toplumun tüm kesimlerine eşit uzaklıkta cihan şumül
insanlık bilinciyle hareket etmek, devlet yönetimine destek vermek, sivil topluma hizmet etmek ülkemize hizmet eden sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmak ve onlara destektir.

 

Tüzüğün tamamını buradan ulaşabilirsiniz.