Vatanını Sevenler Federasyonu, yönetimi toplantısı, genel toplantı ve genel kurul toplantıları doğrultusunda aşağıdaki görev tanımları yapılmıştır.

Belirtilmemiş görev tanımları için emsal örgütlerin görev tanımları ayrıca ifa eder.

Bu sayfa 28.11.2018 tarihinde güncellenmiştir ve zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Teşkilat Görev Tanımları

Genel Başkanın Görevleri

 1. Federasyonu en üst düzeyde temsil eder. .
 2. Genel Sekreterlik yazısını üst yazı ile teşkilatta yayınlar.
 3. Özel günlerin anlam ve önemine binaen mesajlar yayınlar.
 4. Teşkilatın motivasyonu için gerekli toplantıları yapar, kendisi veya görevlendirdiği kişilerle heyecanlandırıcı, toplumsal hassasiyeti yüksek tutucu metanet sağlayıcı konuşmalar yaparak birlik ve beraberliği kuvvetlendirici çalışmalar yapar.
 5. Alt kadrosunu haftalık denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alır. Acil durumlarda tüm teşkilatı bilgilendirir.
 6. Teşkilat içinde yürütülecek faaliyetlerle ilgili üst düzey görüşmeler yapar.
 7. Teşkilattan gelen halkın dertlerini, kendi üst yazısıyla beraber, genel sekreterlik kanalıyla devletin çözüm katlarına iletir.
 8. Alt kadrosunu oluşturur. Genel Sekreter, Mali İşler Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Eğitim Koordinatörü olmazsa olmazdır.

Genel Sekreterin Görevleri

 1. Teşkilat içindeki tüm yazışmaları yapar. Dosyalama sistemini teftiş eder, gelen-giden evrak sistemini kurar.
 2. Teşkilatta alım-satım işlerini yönetir. Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyla eşgüdüm içinde ve ona direktif vererek, olması gerekeni anlatarak mali dengeyi sağlamak için finans kaynakları bulur. Mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısıyla eşgüdüm içinde ve ona direktif vererek, olması gerekeni anlatarak kurum bütçesini denkleştirmek için gerekli planlamayı yapar.
 3. Çalıştırılan personelin sigortasının yapılıp yapılmadığını, mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı nezdinde denetler.
 4. Teşkilatla ilgili tüm organizasyon planlamalarını yapar. Teşkilat birimleriyle görüşerek çalışma planlaması yapar ve genel başkana bilgi verir.
 5. Birimlerin faaliyetleri ve bu faaliyetlerin başarım oranları hakkında bilgi ister. Bilgi toplar ve bu bilgiyi genel başkan ile paylaşır.
 6. Teşkilatın yaptığı organizasyon birimlerine yerel, mülki devlet kademesine gerekli davetleri yapar. Yerel mülki ve devlet kademelerini toplantılara katılımlarını sağlar.
 7. Teşkilat içindeki dillendirilmiş halk sorunlarını, toplum dertlerini federasyon genel sekreteri sıfatıyla devlet kadrolarıyla, ilgili birimlerle ve milletvekilleri ile paylaşır.
 8. Yerel sorunların çözülmesi için belediye başkanıyla, idari sorunların çözümlenmesi ile ilgili idari birimlerle, valilik, kaymakamlık, gibi yapılarla yazışır.
 9. Resmi ve özel günlerde teşkilat birimlerinin Atatürk büstünün bulunduğu tören alanlarına kutlama ve anma etkinliklerine katılmasını sağlar. Direktif verir, idare eder.
 10. Yıllık toplantı ve faaliyet raporu, genel kurul takvimi yapar. Genel başkan onayına sunar. Bu konu ile ilgili resmi birimlerle yapılması gereken yazışmaları yapar. Gerekli izinleri alır.
 11. Yıllık bütçeyi mali işler sorumlusu ile birlikte yaparak genel başkan onayına sunar.
 12. Teşkilatta bağış makbuzlarını kontrol eder, resmi denetime hazır halde tutulmasını sağlar, arşivlenmesi için talimat verir. Bu konuda mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısını denetler.
 13. Özel kalemin düzenlenmesine, donatılmasına, bilişim ve iletişim araçlarının kontrolünü yapar.

Yukarıda belirtilmeyen durumlarda emsal örgütlerin genel sekreterlik görevleri ayrıca ifa eder.

İl, ilçe ve belde teşkilatlarında, başkan tarafından başkan yardımcısı  veya birden çok olması durumunda başkan yardımcılarına bölüştürülecek.

Teşkilat Başkanının Görevleri

 1. Örgütlenmeyi sağlar.
 2. Teşkilatın denetimini yapar.
 3. Teşkilatlarının donatımının uygun olup olmadığını denetler.

Bölge Koordinatörünün Görevleri

 1. Genel merkezin teşkilat başkanıyla beraber eşgüdüm içinde, bölgesinde ki il, ilçe ve beldelerdeki teşkilat başkanlarının arasında ki koordinasyonu sağlar. Haftalık olarak genel sekretere bilgi verir.
 2. Bölgesindeki örgütlenme tekniklerini genel sekreterlik aracılığı ile veya direkt genel başkana bildirir.
 3. Bölgesinde ki başkanların faaliyetlerinin yeterlilik koşullarını araştırır. Etkinlik organizasyonlarının denetimini yapar. Eksik görülen konularda katkı verir.
 4. Genel merkezin istediği anlarda toplantılara katılır, bölgenin raporunu verir.

İl, İlçe ve Belde Teşkilatlarında Başkanın Görevleri

Başkan bulunduğu yerdeki en üst düzel mülki amir, yerel amir, sivil toplum örgütlerinin başkanlarının mevkidaşıdır. Bu özelliğini resmi ve özel toplantılarda hissettirecek etkinliği göstermelidir. Protokolde buna göre kendine yer bulmalıdır.

 1. Federasyonu bulunduğu lokal (il, ilçe ve belde) düzeyde temsil eder.
 2. Genel merkezden gelen yazıları üst yazı ile kendi teşkilatında yayınlar.
 3. Özel günlerin anlam ve önemine binaen mesajlar yayınlar.
 4. Teşkilatın motivasyonu için gerekli toplantıları yapar, kendisi veya görevlendirdiği kişilerle heyecanlandırıcı, toplumsal hassasiyeti yüksek tutucu, metanet sağlayıcı konuşmalar yapıp bunu bölgesindeki yerel medyayla paylaşır. Böylelikle de milli birlik ve bütünlüğü dinamik tutar.
 5. Alt kadrosunu haftalık denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi alır. Acil durumlarda tüm teşkilatı bilgilendirir.
 6. Teşkilat içinde yürütülecek faaliyetlerle ilgili bulunduğu mahalde üst düzey görüşmeler yapar.
 7. Teşkilattan gelen halkın dertlerini, kendi üst yazısıyla beraber, genel sekreterliğe bildirir.
 8. Alt kadrosunu oluşturur. En az bir başkan yardımcısı, basın ve iletişim sorumlusu, eğitim koordinatörü ve teşkilat başkanı olmazsa olmazlardır.
 9. Bölgesinde genel merkezden izin alarak etkinlik programı yapar. Yerel ve ulusal medyayla paylaşır.