Vatanını Sevenler Federasyonu,

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Amaçlarınız ve Vizyonunuz nedir?

Vatan, kişinin aidiyet duygusu kazanmasına yardım eden, bireysel gerçekliğini kazandığı kutsal toprağı, sıcak yuvasıdır. Tarihte ‘Çanakkale ruhu’ gibi mucizeler yaratmak ancak Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınınki gibi büyük özveri ile hareket ederek meydana gelir. Bu mantıkla, mahallemizden tüm ülkemize kadar yaşadığımız toprakları sahiplenmek, doğamızı ve barındırdığı güzellikleri korumak ve ihtiyacı olana yardım eli uzatmak birincil amaçlarımız olmak üzere; milli, ahlaki, dini ve kültürel değerlerimizi koruyup geliştirerek, vatanını ve milletini seven bir toplum oluşturarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsemiş, üretken ve başarılı bireyler yetiştirmektir.

Ne tür faaliyetler yürütüyorsunuz?

Yurt içi veya yurtdışında yasaların izin verdiği ölçüde kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve bu doğrultuda gerekli her türlü materyali sağlamak, ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, uluslararası kuruluşlarla etkileşimde olmak, gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

Kimler, nasıl üye olabilir?

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Siyasi bir oluşum musunuz?

Kesinlikle değiliz. Federasyonumuz tamamen vatanını seven, milletine ve değerlerine sahip çıkan bireylerden ve temsilciliklerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Hiçbir siyasi oluşum içerisinde dahil değildir. Vatanını seven, her siyasi parti ve ideolojiden bireyler üye olabilir, faaliyetlere katılabilir. Her türlü fikir ve eleştiriye açık olmak önemli bir erdem olarak ilkelerimiz arasındadır. Ek olarak, üyelerimizin siyasi söylemleri federasyonumuzu bağlamaz.

Bize sorun

Tam Adınız

Epostanız

Sorunuz