Genelge

Sayın yönetim kurulu üyemiz,

Yönetim kurulumuz 01.08.2018 Çarşamba günü saat 14.00’da aşağıdaki gündem maddeleriyle ek’te sunulmuş konuları görüşmek ve karara  bağlamak üzere toplanacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

Genel Sekreter
Selehattin Mumcuğolu

Takip edin: