Genelge

Vatanını Sevenler Federasyonu Genişletilmiş İstişare ve Strateji Belirleme Toplantısı 20.04.2019 da inşaatı ve dekorasyonu sürmekte olan genel merkez binamızda yapılmıştır. Genel Başkanımızın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda önemli kararlar alınmıştır. Bu kararlar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Teşkilatlanmanın şu anki durumu hakkında bilgi alışverişi yapılmış, gerekirse tüm teşkilatların sıfırdan tekrar kurulabileceği belirtilerek, fiziksel büyümenin yerine nitelikli büyümenin önemine değinilmiştir. Bu noktada yeni açılacak teşkilatlarda dikkate alınması gereken hususlar hassasiyetle vurgulanmıştır. (Ek sayfalarda bu konuyla ilgi açıklamaları bulacaksınız. )
 2. 2018 yılı Kasım ayında yapılan istişare toplantısı değerlendirilmiş olup, o günden bugüne kadar yaşanan gelişmeler toplantıda ayrıntılı olarak irdelenmiştir.
 3. Federasyonumuzun gelir ve giderleri noktasında söz alınarak, şirketleşmenin ve gelir getirici çalışmaların teşkilatlar bazında artırılması gerektiği vurgulanmıştır. (Teşkilatların genel merkezden izin alınarak yerel teşkilatın ve genel merkezin finansmanına uygun şirketleşmenin önü açılmıştır.)
 4. Teşkilat manifestosunun geliştirilerek yenilenmesi gerektiği ve bu konuda tüm teşkilat mensuplarının katkı sağlaması kararı alınmıştır. (Tüm teşkilat üyelerimizin teşkilat manifestosunda olmasını istediği maddeleri görüşerek karara bağlayıp ivedilikle genel merkez Teşkilat Başkalığına iletmesi gerekmektedir.)
 5. Mahalli seçimler sonrasında bölgelerde meydana gelen değişimler üzerine konuşmalar yapılmış olup, Vatanını Sevenler Federasyonu’nun gerekli olduğu hallerde seçilen yeni yöneticilerle görüşmesine ve iyi ilişkiler geliştirmesine önem verilmesi vurgulanmıştır. (Özellikle Güney Doğuda seçilmiş yeni yerel yöneticilerin terör örgütleriyle aralarına güçlü bir bildirimle mesafe koymamaları durumunda bu yönetimlerle görüşülmemesi kararı alınmıştır.)
 6. Her İl ya da İlçe Teşkilatının yapacağı etkinlikleri öncelikle Genel Merkez’e bildirip, onay alındıktan sonra bu etkinliklerin düzenlenmesi gerektiğine karar verilmiştir. (Genel Sekreterlik genelgesi ekte sunulmuştur.)
 7. Eğitimin önemi çok defa vurgulanmış olup, eğitime önce kendi yöneticilerimizden başlayarak, eğitimin teşkilatlarca yaygın hale getirilmesi, Genel Merkez’de Federasyon Eğitim Akademisi kurulmasına karar verilmiştir. (Genel Merkez binamız tamamlandıktan sonra yapılacak ilk toplantımızın bitiminde bir günlük eğitim verilecektir. Dolayısıyla bu toplantıya tüm teşkilatların ve çalışanlarının katılması zorunludur.),
 8. Türk tarımının önemine değinilerek, özellikle milli tohum ve ıslah çalışmalarının yapılması gerektiğine bu konunun terör kadar önemli bir mesele olduğuna değinilmiştir.
 9. Kooperatifleşmenin önemi üzerinde durularak bu konuda bir kurul oluşturulmuş, öncelikle tarım kooperatifi olmak üzere kooperatifler kurulmasına karar verilmiştir. (Kurulacak kooperatiflere katılma zorunluluğu konusunda görüşlerinizi Genel Koordinatörlüğümüze bildirmeniz gerekmektedir )
 10. Federasyonun tanınırlığının artırılması noktasında çalışmalar yapılmasına karar verilmiş olup, özellikle bu konuda başarılı olan teşkilatların diğerlerine destek olması gerektiği vurgulanmıştır.
 11. Her ayın ilk cumartesi günü yeni Genel Merkez binamızda, her teşkilattan en az iki kişi olmak üzere toplanılması zorunluluğu oy birliği ile kararlaştırılmıştır. Mazeretsiz bu toplantılara katılmayanların ihraç edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. (Mazeret çok zorunlu hallerde kabul edilecektir. Katılması gereken kişinin mazereti varsa yerine yardımcısı veya teşkilat sekreteri ile Yönetim Kurulundan bir üye katılabilir.)

12. 20.04.2019 da yapılan toplantıya katılmayan teşkilatların, 30.04.2019, saat 23:59 a kadar geçerli mazeretlerini Genel Merkez’e bildirmemeleri halinde resen ihraç edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. (Bu toplantı için sadece mazeret beyanı yeterlidir belge istenmeyecektir.)

 

NOT: EKLER 6 ADETTİR.

Takip edin: