Vatanseverlik diye bir kavram var. Dokunulamayan, ölçülemeyen, gözlemlenemeyen, bazı kimselerin bu işte birbirine aşık atıp yarıştığı bir kavram.

Bir arada bulunulan her alan yuva değildir, huzur ve mutluluk olduğu sürece o ortak alana yuva denir; bunlar yoksa orası sadece, öylesine bir yerdir. Vatan bizim için sıcak bir yuva, kendi benliğimizi bulduğumuz topraklar demektir. Vatansız bir insan, kimsesiz bir çocuğa benzer. Vatan kişinin aidiyet duygusu kazanmasına yardım etmektedir.

Vatan toprakları kutsaldır ve bu vatanın üstünde tek bir insan kalmayıncaya dek bu vatan korunmaya devam edecektir. Çünkü dünyanın en değerli toprağı vatan toprağıdır.

İşte bu sebeple ‘’ ÇANAKKALE RUHUNU YAŞATMA ‘’ fikriyle çıktığımız bu kutsal yolda herkes evinin önünü süpürürse her yer temiz olur mantığıyla hareket ediyoruz. Yaşadığımız yerde, mahallemizde bize ihtiyacı olan insanlara el birliğiyle maddi manevi bir şeyler yapmak , çevremizi , doğayı ,hayvanları sahiplenip korumak birincil amaçlarımız içerisindedir.’’ Bana ne değil , etrafımda ki her şeyi umursuyorum. Öyleyse varım ‘’ diyen bir BEN oluşturmak gayemiz.

 

Misyonumuz.

Ülkemizin kalkınmasına; milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun birarada olmasına katkı sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktır.

Atatürk ilke ve inkılâplarını özümsemiş; çalışma hayatında üretken ve başarılı, çevresine önderlik edebilecek , Çanakkale ruhunu benliğinde taşıyan Lazı, Kürdü ,Çerkezi , Alevisi , Sünnisi , Gayrımüslimi ayrım gözetmeksizin bir araya getirmektir.

 

‘’Vatan bütündür, bölünmez. Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır.’’

 

Vizyonumuz.

Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerine sahip çıkan; Vatanını , Milletini ve tüm insanları seven uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında etkili ve prestij sahibi olan bir federasyon olmaktır.