İnsanlık var olduğundan beri Adriyatik Denizi’nden Güney Çin Denizi’ne kadar birçok devletler, imparatorluklar kurmuş olan biz Türkler, son iki yüzyıldır emperyalistler tarafından her ne kadar asimile edilmeye çalışılmış olsak da bugün yedi bağımsız devlet, birçok özerklik ve yine birçok devletin halkları olarak, genlerimizdeki Türklük bilincini kaybetmeden Avrupa’dan Çin’e kadar dağınık bir şekilde yaşamaktayız.
Türk Dünyası’nın lokomotif devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güçlü olmasının, kurucu lider Mustafa Kemal Atatürk’ün hayali olan Türk Dünyası’nı birleştireceğini bilen emperyalist egemen güçlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin başına bela ettiği musibetlerden bir tanesi olan PKK’nin Suriye’de Ülkemize tehdit olarak terörist devletçik kurmaya çalışan PYD ile Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Danışmanı Mehriddin Khairiddinov’un Suriye’de görüşmelerini her şeyden önce özbeöz Türk olan Özbekistan halkına ve Türklüğe ihanet olarak gördüğümüzü belirtmek isteriz.
Unutulmamalıdır ki Türk’ün Türk’ten başka dostu hiçbir zaman olmamıştır, dünyadaki bütün Türk devletlerinin ve Türklerin istikbal ve istiklali için bu bilinçte olmaları şarttır. Bunun en bariz örneğini Azerbaycan Ermenistan savaşında gördük. Vatanını Sevenler Federasyonu olarak diyoruz ki, Türk’ün yaşadığı her yer bizim vatanımızdır, Türk birliğinin önü devşirmeler ile ajanlarla kesilemeyecektir, Türk birliği mutlaka gerçekleşecektir.

Vatanını Sevenler Federasyonu
adına
Genel Başkan
Mehmet YILMAZ

Yukarı Kaydır